Podobne, ako je v rôznych slovanských oblastiach rozšírený kult Perúna, je známy aj kult Lady. Aj slovenské príslovie „Kde baba, tam Lada" prezrádza ženskú podstatu tohto božstva, ale aj jeho častú spojitosť s ľúbosťou, s láskou. Kult Lady vyrovnáva duchovnú rovnováhu, ktorá pod vplyvom antickej, germánskej a hunskej kultúry aj Slovenov tlačila k mužskému pólu. Aj keď, našťastie nie až tak výrazne ako spomenuté národy.


A
j keď dnes už nie je Lada, žiaľ, uctievaná tak ako kedysi, bez jej ladnosti by nebol náš jazyk tým, čím je. Je zjavné, že slovo Lada súvisí so slovami ladný -Iadná -Iadné, so slovesom ladiť ale aj so slovami súlad či ladnosť. Lada, to je Ľúbosť, milovanie, mať rád, radovanie. Lada to je aj porozumenie, chápanie a teda aj múdrosť. Je to schopnosť zosúladiť, schopnosť spájať, schopnosť zjednotiť. Je to aj neútočenie, schopnosť nechať žiť, nechať ladom. Vlažne nechať ladom niečo, čo je priveľmi vyčerpané, nechať časť prírody nedotknutú, ladom, nevyciciavať okolie do špiku kosti. Nechať niečo ovlažiť, nevypáliť ohňom, Perúnom, ale nechať vlažnou vodou -ladom - ľadom.


R
ovnováha Perúna a Lady, to je aj rovnováha Ohňa a Vody prejavujúca sa v našich sviatkoch (Oheň- Vajano, Voda- Svätenie jari). Táto ladnosť nielen náš jazyk robí ladným, ale aj spoločnosť našich predkov bola ňou "vyladená". Nechať byť, nechať žiť, to je mäkkosť, to je oddych, rozjímanie, meditačnosť, to je cesta k prebudeniu živy cez srdce. Pozrite sa na naše ľudové výšivky, koľko je v nich sŕdc, srdečnosti, koľko je v nich Lady. A pozrite sa na ľudové piesne - to sú mantry, teda modlitby Lady. Sú ich stovky, tisíce, desaťtisíce v jednej krajine medzi Tatrou a Matrou. Dodnes sme podstatne ladnejší a mäkší oproti "Západniarom". Žiaľ, dnes sa ladnosť stráca, pokrivkáva. Nielen duchovne, ale aj slovne. Slová ako ladnosť či súlad sú čím ďalej, tým viac nahrádzané slovami cudzími, ako napríklad antickým výrazom "harmónia". Zo samého snobstva čoraz viac ľudí pred ľubozvučnosťou uprednostní búchanie po hrnci vo chvíli, keď srdce najviac očakáva pohladenie. Lada sa dotýka, alebo vychádza predovšetkým z duše. V prírode, spoločnosti i v človeku sú to prevažne ženské živly, ktoré sú predpokladom lady - voda a zem. Vyslovené slovo Lada sa totiž končí rozozvučaním srdca.

Nech si to skúsi, kto neverí...

Miroslav Švický, Návrat Slovenov